slogan

Avaamme asiakkaillemme väylän avoimille työmarkkinoille, koulutukseen, kuntoutukseen tai muihin aktivointeihin monipuolisten valmennus-, neuvonta-, ohjaus-, arviointi- ja koulutuspalveluiden avulla.

  • 014286285-laborers-workshop.jpg
  • 042513758-dressmaker-look-d.jpg
  • 047526337-welders-workshop-.jpg
  • 057399265-happy-mechanic.jpg
  • 057453915-working-pipes.jpg

Tuotteet ja palvelut

Nivalan työpajasäätiö tuottaa monipuolisia valmennus-, neuvonta-, ohjaus-, arviointi- ja koulutuspalveluita vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville.

Työpajatoiminta

Nivalan Työpajasäätiön toiminnan tarkoituksena on säätiön työpajoissa tapahtuvan käytännön tekemisen ja siihen liittyvän ohjauksen ja valmennuksen avulla edistää yksilön kykyä ja valmiuksia koulutukseen tai työhön sekä parantaa elämänhallintataitoja.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus yksilölliseen, turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivän työntekijät etsivät nuoren kanssa vastauksia häntä askarruttaviin kysymyksiin ja auttavat nuorta tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Työntekijät tarjoavat nuorella varhaistatukea elämäänsä, jos nuori itse haluaa. Etsivän nuorisotyön kohteena ovat 15 – 29 –vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat tukea koulu- ja työpaikan etsimiseen tai vaikkapa apua virastojenviidakossa.
      
Työpajatoiminnan ja Etsivä nuorisotyötoiminnan lisäksi asiakkaille tarjotaan neuvontaa ja ohjausta, järjestetään kuntoilu- ja liikuntamahdollisuuksia, terveystarkastuksia, virkistys-, kulttuuri- ja harrastustoimintaa sekä työvalmennusta ja yksilöohjausta.